Máy đo độ nhớt DVPlus | AMETEK Brookfield

0.00

Máy đo độ nhớt DVPlus thông tin được hiển thị bao gồm Độ nhớt (cP, mPa∙s, P, Pa∙s), Nhiệt độ (°C, °F hoặc K), Mô-men xoắn (%, mNm, Dyne∙cm), Tốc độ/Trục chính và Trạng thái Chương trình Bước
Máy đo độ Nhớt Dvplus Dvplus Viscometer
Máy đo độ nhớt DVPlus | AMETEK Brookfield

0.00

Danh mục:
0902334386