Máy đo độ nhớt DV2T | AMETEK Brookfield

Máy đo độ nhớt Brookfield DV2T cung cấp khả năng lập trình mới mạnh mẽ và phân tích kết quả, bao gồm cả tính trung bình dữ liệu và giới hạn QC với cảnh báo. Sử dụng Phần mềm tạo chương trình mới, bạn có thể tạo hướng dẫn người dùng với các giao thức kiểm tra nhiều bước.
0902334386