Máy đo độ lưu biến/độ nhớt DVNext

DVNext là một công cụ độc lập, dễ sử dụng để đo độ nhớt và tốc độ cắt/lực cắt. Rheometer DVNext có 2 phiên bản Tiêu chuẩn Standard version  và phiên bản Tuân thủ 21 CFR Phần 11 21 CFR Part 11 Compliant version. 
0902334386