Máy đo độ nhớt sơn – coating KU-3 | AMETEK Brookfield

Máy đo độ nhớt sơn KU3 được AMETEK Brookfield sản xuất đặc biệt để đo độ nhớt sơn, đo độ nhớt mực in, đo độ nhớt chất phủ. Máy đo độ nhớt KU3 hiển thị với đơn vị Krebs, đơn vị gram và Centipoise

0902334386