Máy đo độ nhớt CAP 2000+ | AMETEK Brookfield

0.00

Máy đo độ nhớt CAP 2000+ cung cấp tốc độ cắt thấp hơn, phù hợp cho nhiều ứng dụng cần kiểm soát khối lượng mẫu nhỏ và nhiệt độ

Máy đo độ Nhớt Cap 2000+ Cap 2000+ Viscometer
Máy đo độ nhớt CAP 2000+ | AMETEK Brookfield

0.00

0902334386