Máy đo lưu biến RSO | AMETEK Brookfield

Máy đo lưu biến RSO với giao diện dễ sử dụng giúp người dùng QC trở nên đơn giản, nó cũng có thể trợ giúp trong các phép đo Visco elastic bằng cách cung cấp cho người dùng R&D khả năng kiểm tra nâng cao.
0902334386