Máy phân tích cấu trúc CTX | AMETEK Brookfield

0.00

Máy phân tích cấu trúc CTX là mô hình tiên tiến mới của AMETEK Brookfield để kiểm tra độ nén / độ căng của vật liệu. CTX Brookfield mang đến một khía cạnh mới thú vị về kiểm tra nhanh chóng, hiệu quả cho các phòng thí nghiệm bận rộn cần cải thiện năng suất mà vẫn duy trì chất lượng.
Máy Phân Tích Cấu Trúc Ctx Ctx Texture Analyzer
Máy phân tích cấu trúc CTX | AMETEK Brookfield

0.00

0902334386